Randers Karate Skole optager medlemmer to gange om året – januar/februar og august/september. I denne periode kan du – helt gratis naturligvis – komme til prøvetime på begynderholdene. Indmeldelse klares hos instruktøren, og koster 50 kr. Der betales årligt et medlemsgebyr på 50 kr.

Kontingent bliver betalt forud, og kvartalvis.

Hold Kontingent
Tumlinge hold 275 kr
Børn 515 kr
Voksen begynder 665 kr
Voksen øvet 695 kr
Motions-karate 20 kr. pr. træning


Efter indmeldelse modtager du et girokort, som dækker indeværende kontingentperiode samt den næste. Denne skal være betalt inden første graduering.

Derefter udsendes girokortene ca. to til tre uger før betalingsfristen. Girokortet kan betales på karateskolen, på posthuset eller i banken.

Betaler man ikke rettidigt, pålægges det næste girokort et gebyr på 30 kr.